جمعه 26 اسفند 1390  11:26 ب.ظ
نوع مطلب: () توسط:


Diablo III Developer: Blizzard Entertainment
Publisher: Blizzard Entertainment
Genre: Action RPG
Platform: PC / Windows 

Release date: World: 15 May 2012
Play modes: Single player
Game language: English
Age requirements: 16+ | media: 2 DVD
Suggested system requirements:
Core 2 Duo 2.4 GHz, 1 GB RAM (1.5 GB dla Vista/7), graphic card 896 MB (GeForce GTX 260 or better), 12 GB HDD, Windows XP/Vista/7..لینک های peeje به صورت مستقیم هستند و می تونید همزمان دانلود کنید...

http://www.peeje.com/files/360924832/DIII.part1.rar.html
http://www.peeje.com/files/360925088/DIII.part2.rar.html
http://www.peeje.com/files/360925007/DIII.part3.rar.html
http://www.peeje.com/files/360925195/DIII.part4.rar.html
http://www.peeje.com/files/360925124/DIII.part5.rar.html
http://www.peeje.com/files/360927911/DIII.part6.rar.html
http://www.peeje.com/files/360927738/DIII.part7.rar.html

http://www.peeje.com/files/360927371/DIII.part8.rar.html


خود بلیزارد هم یک دانلودر برای این بازی داره منتهی برخی از دوستان که منتظر این بازی هستند سرعتشون با اون مشکل داره و میتونن از همین لینکهای بالا استفاده کنند.برای انجام بازی نیاز دارید که تا روز 15 ام می یعنی تاریخ انتشار بازی صبر کنید البته برخی شبیه ساز ها و ... خیلی وقت هست برای نسخه بتا موجود هست که احتمالا با اونا بتونید به صورت تک نفره و محدود بازی رو انجام بدید.دوستانی که مایل هستند از لینک زیر که همراه با شبیه ساز هست و میشه بازی رو به صورت محدود اجرا کرد استفاده کنند (به علت به اینکه هرلحظه این شبیه ساز ممکن هست به روز رسانی بشه برای دوستان با سرعت پایین پیشنهاد نمیشه)

New Update Info

Single player installation:


go to the installation folder and open config.ini with a notepad.
Change the IP value highlited 0.0.0.0 to 127.0.0.1 .run the Mooege.exe and let it load


1GB Interchangeable Links

http://bayfiles.com/file/5CFT/FeOfnJ/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part1.rar
http://bayfiles.com/file/5CEJ/CVSCEt/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part2.rar
http://bayfiles.com/file/5CEX/6UXzo6/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part3.rar
http://bayfiles.com/file/5CFB/fJZcEC/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part4.rar
http://bayfiles.com/file/5CF1/IwejDJ/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part5.rar
http://bayfiles.com/file/5CFJ/7uxzGt/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part6.rar
http://bayfiles.com/file/5CFh/d4jqJr/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part7.rar
http://bayfiles.com/file/5CFx/STMKSe/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part8.rar

http://jumbofiles.com/2l6n1afmkiob
http://jumbofiles.com/9lf1sn3may12
http://jumbofiles.com/bk26th3u0mrt
http://jumbofiles.com/ga7iokm8dk2y
http://jumbofiles.com/k4nma4hporrv
http://jumbofiles.com/mn60i6detgu2
http://jumbofiles.com/q2awgfo296vo
http://jumbofiles.com/ru9p2m6pk5ew

http://rapidshare.com/files/753127113/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part1.rar
http://rapidshare.com/files/3700201891/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part2.rar
http://rapidshare.com/files/2506733962/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part3.rar
http://rapidshare.com/files/428963985/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part4.rar
http://rapidshare.com/files/3041834714/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part5.rar
http://rapidshare.com/files/13331057/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part6.rar
http://rapidshare.com/files/3494327149/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part7.rar
http://rapidshare.com/files/895345506/Diablo.III.Beta.EMU.8815Patch.part8.rar
Pass:GaMeZ-BB.ORG

How To Use Mooege Emulator (A Guide From Wetwlly - Moderator in Mooege Forums)

Requirements

  • SqlLite: (Even if you're on x64, use x86 library)

http://system.data.sqlite.org/sqlite-netFx40-setup-bundle-x86-2010-1.0.74.0.exe

  • OpenSSL 1.0.0.e:

http://www.openssl.org/related/binaries.html

  • If you still get problems with SqlLite: Uninstall all visual C++ components and try:

http://system.data.sqlite.org/sqlite-netFx40-setup-bundle-x86-2010-1.0.76.0.exe

  • NET Framework 4:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851


Important: With Diablo 3-Patch 6, Check your 7841 Base.mpq the MD5 Hash should be
"3faf4efa2a96d501c9c47746cba5a7ad"
update: "5eb4983d4530e3b8bab0d6415d8251fa" has been confirmed to work by other community members
Check with

http://www.winmd5.com/


Quick and Dirty Tutorial For Windows

Compiling Over Windows - Step by Step Picture Guide:

http://wiki.mooege.org/Compiling_Over_Windows

Step 1: Install Visual Studio C# Express
Download and Install VisualC#:

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-csharp-express

Step 2: Obtain source files
  • Download Option 1: Quick and painless(Master Branch) Zipball:

https://github.com/mooege/mooege/zipball/master

  • Download Option 2: Proper DVCS setup: GIT-Setup:

http://help.github.com/set-up-git-redirectStep 3: Compiling
Developer: Open build\Mooege-VS2010.sln with Visual Studio 2010. To build hit the top menu bar: Debug -> Build Solution.
Normal User: Open build\Mooege-VS2010.sln with Visual Studio 2010. To build hit the top menu bar: Build -> Build Solution (or press F6).

Step 4: Adding MPQs
Developer: Copy the files inside 'MPQs folder' from Diablo 3 to the download mooege folder and place them into src\Mooege\bin\Debug\Assets\MPQ.
Normal User: Copy the files inside 'MPQs folder' from Diablo 3 to the download mooege folder and place them into src\Mooege\bin\Release\Assets\MPQ.

Step 5: Start the server!
Developer: Run src\Mooege\bin\Debug\Mooege.exe.
Normal User: Run src\Mooege\bin\Release\Mooege.exe

For Windows 7 64bit

If you have this:
[Exception] System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Mooege.Core.Accounts.AccountsManager' threw an exception.
---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite.dll' or one of its dependencies. The specified module could not be found

Download and install SQLite:. That should solve the problem.

http://system.data.sqlite.org/sqlite-netFx40-setup-bundle-x86-2010-1.0.74.0.exe

e.g. Target: "<install directory="">\Diablo III.exe" -launch -auroraaddress localhost:1345


Step 7: Creating the shortcut for Diablo III

Create a shortcut for Diablo III by locating Diablo III.exe in your D3 installation directory (usually C:\Program Files\Diablo III), right clicking, and pressing Create Shortcut. Right click the new shortcut and open the properties. You will see the target as: <install path="">\Diablo III.exe. All that needs to be added is -launch -auroraaddress localhost:1345.

Step 8: logging in
Update to latest Mooege, you can now LOGIN with
Username: test@
Password:(Anything)


Quick and Dirty Tutorial For MacOS X (tested on Lion 10.7.1)

Step 1: Install Mono SDK
Download and Install Mono SDK:

http://www.go-mono.com/mono-downloads/download.html

Step 2: Install MonoDevelop

Download and Install MonoDevelop:

http://monodevelop.com/Download

Step 3: Obtain source files
  • Download Option 1: Quick and painless Zipball:

https://github.com/mooege/mooege/zipball/master

  • Download Option 2: Proper DVCS setup: GIT-Setup:

http://help.github.com/set-up-git-redirect


Step 4: Compiling
Open build\Mooege-Mono.sln with MonoDevelop.
Right-click Mooege-Mono in the solution browser in MonoDevelop, select "Set as startup project".
To build hit the top menu bar: Build -> Build All.
Go to MPQs section, then proceed to running mooege.
To run hit the top menu bar: Run->Run. (new terminal window should open).

MPQs
Copy the files inside 'MPQs folder' from Diablo 3 to the download mooege folder and place them into src\Mooege\bin\Debug\Assets\MPQ.

Step 5: Start Diablo III
Open new terminal window and type:
cd /Applications/Diablo\ III\ Beta/Diablo\ III.app/Contents/MacOS/ ./Diablo\ III -launch -auroraaddress localhost:1345

Step 6: logging in
Update to latest Mooege, you can now LOGIN with
Username: test@
Password:(Anything)

Compiling on Linux

Compiling Over Linux - Step by Step Guide:

http://wiki.mooege.org/Compiling_Over_Linux

MPQs
Copy the files inside 'MPQs folder' from Diablo 3 to the download mooege folder and place them into src\Mooege\bin\Debug\Assets\MPQ.
Then Run Mooege.

Step something: logging in
Update to latest Mooege, you can now LOGIN with
Username: test@
Password:(Anything)


  • آخرین ویرایش:شنبه 27 اسفند 1390
نظرات()   
   
장기렌터카
پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 10:23 ب.ظ
자동차 장기렌터카 장기리스 정보 모음입니다.


렌트카 중 그중에서 장기렌트카의 장점은 뭐니뭐니해도 지출증빙이 된다는
것이다. 지출증빙은 개인사업자,법인사업자 모두 가능한
것으로, 기존 개인 사업자와, 법인사업자들은 차량을 매입하여 세금과 사업용으로 공제받는 유류비 정도였지만, 렌트는 전액을 지출로 증빙을 받을 수 있어 세제 혜택이
조금 더 뛰어나다.
일반적으로는 차량을 구매하고 감가가 떨어져 중고차를 판매시 감가를 제외한 시세에 따라
중고차 가격이 정해지지만, 장기 렌트카의
경우 감가를 생각하고 탈 필요가 없어 차량 구매
후 중고차를 판매할때까지의 과정을 염두하지 않고
사용이 가능하기에, 장기렌트카는 일반적인
사업자들에게 인기가 많다고 한다.
장기렌터카
먹튀폴리스
شنبه 6 اردیبهشت 1399 10:14 ب.ظ
먹튀폴리스는 먹튀검증커뮤니티로써 꽁머니 제공은 물론,
먹튀사이트의 먹튀검증을 위한 검증사이트입니다.
먹튀폴리스 먹튀검증커뮤니티를 통해 신규 먹튀사이트 정보와 기존 토토사이트의 철저한
검증으로 먹튀없는 시대를 만들어가고 있습니다.
먹튀검증 먹튀폴리스를 사랑하는 여러분의
많은 호응바랍니다.
linksys
پنجشنبه 22 اسفند 1398 12:18 ب.ظ
linksys
linksys
پنجشنبه 22 اسفند 1398 12:16 ب.ظ
linksys
http://www.caldanainternational.com/meglio-malta
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:51 ب.ظ
ルイヴィトンスーパーコピー商品毎週入荷!送料無料。ルイヴィトンバッグコピー
http://www.hotel-marine.com/plan/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:50 ب.ظ
偽物激安通販店!
https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/discurso/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:49 ب.ظ
最新のブランドコピーバッグ、時計、財布、シューズ、ベルトが格安で勢揃い!世界で大人気のブランド コピー激安でみんなに提供しています。
اخلال در پارامترهای ورودی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات